Zawody „Noc Muzeów”

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW KRÓTKOFALARSKICH

NOC MUZEÓW”

Honorowy Patronat nad zawodami objęło: Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei

” Parowozownia Skierniewice ”

1. Cel Zawodów

 • Promocja miasta Skierniewice i regionu województwa Łódzkiego wśród krótkofalowców z Polski i innych krajów Świata,
 • Promocja Międzynarodowego Dnia Muzeów,
 • Promocja Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei ” Parowozownia Skierniewice ”
 • Wzmożenie aktywności radiostacji klubowych i indywidualnych,
 • Trening oraz doskonalenie technik operatorskich uczestników zawodów.

2. Organizatorzy Zawodów

 • Robert SQ7RF, Jerzy SP8BBK, Sławek SP7FOY
 • Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei ” Parowozownia Skierniewice ”

3. Termin Zawodów

 • Zawody zostaną przeprowadzone co rocznie w trzecia niedziela maja
 • Godzina 16:00 – 18:00 UTC (18:00 – 20:00) Czasu lokalnego
 • Obowiązuje 5-minutowe QRT przed i po zawodach

4. Pasma i emisje

 • Pasmo 80m
 • emisja CW SSB
 • zgodnie z BAND PLANEM

5. Wywołanie w zawodach

 • Wywołanie w zawodach noc muzeów

6. Uczestnicy

 • Za uczestnika uważa się licencjonowane radiostacje amatorskie nadawcze i nasłuchowe,indywidualne i klubowe zarówno polskie jak i zagraniczne,których operatorzy podczas zawodów nie przekraczają mocy wyjściowej do anteny powyżej 100 W i w danej chwili emitują tylko jeden sygnał.
 • Nie dopuszcza się używania więcej niż jednego,WŁASNEGO znaku wywoławczego,mimo że stacja indywidualna lub klubowa posiada ważne pozwolenie na znak kontestowy bądź okolicznościowy.

7. Raport i grupa kontrolna

 • Uczestnicy zawodów wymieniają grupy kontrolne złożone z raportu RS(T) oraz z skrótu gminy np (59(9) IR01) zgodnie z lokalizacją,z której stacja pracuje w zawodach.
 • Stacje polskie nadające z muzeów,po skrócie gminy podają dodatkowo literę M (59(9) IR01M).
 • Stacje nadające spoza terytorium Polski,podają jedynie raport RS(T) oraz kolejnego numeru łączności np (59(9) 001).
 • Podstawą do podawania w raporcie oznaczeń gminy jest aktualny wykaz.
 • Duplikaty czyli łączności powtórzone nie są punktowane,ale należy je pozostawić w logu.
 • Nie dopuszcza się zmiany lokalizacji stacji w trakcie zawodów
 • Łączności muszą być logowane wg standardu UTC.
 • Pamiętaj,aby w grupach kontrolnych nie mylić cyfry 0 (zero) z literą O (duże O).

8. Punktacja

 • Za nawiązanie łączności ze stacją organizatora CW 15 pkt SSB 10 pkt
 • Za nawiązanie łączności ze stacją pracującą z muzeum CW 10 pkt SSB 5 pkt
 • Za nawiązanie łączności z pozostałymi stacjami CW 4 pkt SSB 2 pkt
 • Stacje organizatora nie będą klasyfikowane

9. Wyniki

 • Wynikiem jest ilość poprawnie przeprowadzonych łączności oraz suma zdobytych punktów za QSO.
 • W przypadku uzyskania jednakowej ilości zdobytych punktów,przez dwie lub więcej stacji,wyższe miejsce przyznaje się stacji z mniejszą ilością błędnych łączności
 • W następnej kolejności będzie brane pod uwagę termin wysłania logu (dzień godzina)

10.Klasyfikacja

 • A – Stacje indywidualne SSB
 • B – Stacje indywidualne CW
 • C – Stacje indywidualne SSB + CW (MIX)
 • D – Stacje klubowe SSB
 • E – Stacje klubowe CW
 • F – Stacje klubowe SSB + CW (MIX)
 • G – Stacje pracujące z muzeów SSB
 • H – Stacje pracujące z muzeów CW
 • I – Stacje pracujące z muzeów SSB + CW (MIX)
 • J – Stacje zagraniczne,
 • K -Stacje nasłuchowe (SWL),
 • LCHECKLOG – log tylko do kontroli (log nieklasyfikowany).

11.Uwagi do klasyfikacji

 • Uczestnik zawodów może być sklasyfikowany tylko w jednej kategorii.
 • Jezeli log zawiera QSOs na CW i SSB (MIX) to zawodnik może być sklasyfikowany tylko w kategoriach: C lub F lub I.
 • Jeżeli log zawiera łączności tylko na CW lub tylko na SSB to zawodnik może być sklasyfikowany tylko w kategoriach: A lub B lub D lub E lub G lub H
 • Stacja nasłuchowa (SWL) sklasyfikowana jest tylko w kategorii K
 • Stacja zagraniczna sklasyfikowana jest tylko w kategorii J

12.Nie zalicza się łączności w przypadku

 • Za nawiązanie łączności przed i po czasie trwania zawodów (QRT).
 • Za powtórzenie łączności (DUPE).
 • Za błędne odebranie znaku korespondenta (CALL)
 • Za błędnie zapisanie grupy kontrolnej korespondenta (RPRT)
 • Za różnicę czasu w logach korespondentów przekraczający 3 minuty
 • Za brak logu korespondenta
 • Za niezgodność pasma czy emisji
 • Stacje łamiące ewidentnie regulamin (praca z większą mocą niż 100 W) będą zdyskwalifikowane a log stacji będzie przyjęty jako CHECKLOG by łączności tej stacji dawały punkty stacjom korespondenta.

13.Dodatkowe informacje

 • Stacje pracujące w zawodach, muszą obowiązkowo wykonać co najmniej 5 poprawnych QSO
 • W przypadku mniejszej liczby łączności,log takiej stacji będzie przyjęty jako CHECKLOG by łączności tej stacji dawały punkty stacjom korespondenta.
 • UWAGA niezgodność grupy kontrolnej w logu jednej ze stacji,powoduje zaliczenie punktów tej stacji,która poprawnie odebrała grupę kontrolną.

14.Wyróżnienia

 • Za zajęcie miejsca od 1 do 3 w poszczególnych grupach dyplomy
 • Wszystkim uczestnikom zawodów,którzy prześlą log w wymaganym terminie przyznane będą (w formacie PDF) indywidualne certyfikaty udziału
 • W przypadku pozyskania sponsorów,przewiduje się drobne nagrody rzeczowe

15.Wysyłanie logów

 • Wszystkie logi za zawody, wyłącznie w formacie *.cbr (Cabrillo), wysyłane są do organizatora na adres nocmuzeow@interia.pl w ciągu 48 godzin po zakończeniu zawodów.
 • Ewentualne reklamacje mogą dotyczyć tylko niezgodności w obliczeniu punktów (nie mogą dotyczyć błędów operatorskich zawartych w przesłanych logach) i są przyjmowane na adres: nocmuzeow@interia.pl w ciągu 2 dni od chwili publikacji wstępnych wyników. Po tym okresie opublikowane wyniki zawodów uznaje się za oficjalne i nie podlegają zaskarżeniu.
 • DECYZJA KOMISJI JEST OSTATECZNA I NIE PODWAŻALNA

16.Komisja zawodów

 • Przewodniczący: Robert SQ7RF
 • Członek komisji : Jerzy SP8BBK
 • Członek Komisji : Sławek SP7FOY