Wyniki za 2020r

W ferworze walk z zawodami i rozliczeniem wkradł się błąd,kierując się zasadą FAR PLAY komisja zawodów postanowiła bezapelacyjnie uwzględnić reklamację i rozliczyć zawody jeszcze raz. Dziękujemy drogi Adamie za interwencję i przepraszamy za zaistniałą sytuację.

LISTA UCZESTNIKÓW

LP.ZNAKGrupaQSOzal.popr %Wynik
13Z3AHKA756586.774
2HF7STA3636100.054
3HF9MUZEUMB736284.980
4SN7XB757093.397
5SN9CZA373594.653
6SN9SA524178.859
7SO3AKA807492.5101
8SO5MAXA726691.793
9SP2ALTA88100.08
10SP2AYCA817390.1109
11SP2DKIA2222100.022
12SP2FNCA191789.517
13SP2TQQA191578.915
14SP3BWA454088.949
15SP3FTAA353497.143
16SP3MKSA706390.081
17SP3OCCA605591.782
18SP3OKSA544787.065
19SP4AWEA868194.2117
20SP4CUFA494693.964
21SP4GAPA646093.887
22SP4HHIA706592.983
23SP4JSJA716794.494
24SP4KHMB727097.297
25SP4SPA322990.638
26SP5CIB605591.782
27SP5ENGA646093.887
28SP5FHFA282796.436
29SP5GDYA434093.049
30SP5KGMA302686.735
31SP5QWJA464291.360
32SP5UAFA716693.093
33SP6ARDA343088.230
34SP6TGIA786887.295
35SP7AA514792.265
36SP7FOYCHECK0000
37SP7KMXB625791.984
38SP7MPA1717100.017
39SP7PGKB706592.992
40SP8BBKCHECK0000
41SP8BOZA222090.929
42SP8GNFA453986.757
43SP8KAFB191473.714
44SP8NA726590.3101
45SP8PA716794.494
46SP8SILA393692.354
47SP8WHA201680.025
48SP9JLA1313100.022
49SP9KJUB413790.264
50SP9KWA474493.671
51SP9MDYA3131100.031
52SP9YFFB3030100.048
53SP9ZBRB484593.863
54SP9ZHCB736487.791
55SP9ZHRB817086.4106
56SQ1BSYA636095.260
57SQ1NXWA615793.466
58SQ3MSMA171376.513
59SQ3MZA363494.434
60SQ4JUMA595593.273
61SQ4OLA575291.279
62SQ5WHA353497.134
63SQ6NDCA666598.583
64SQ6NSGA464495.771
65SQ7CGNA736690.493
66SQ7RFCHECK0000
67SQ7SAUA575393.071
68SQ7SAXA454088.949
69SQ8LUNA413585.453
70SQ8LUPA141392.922
71SQ8MXCA736589.083
72SQ8NGOA474187.250
73SQ8PIWA494795.965
74SQ9BDBA484593.863
75SQ9DXTA615895.158
76SQ9IABA272488.924
77SQ9ITAA736791.894
78SQ9KQSA343294.150
79SQ9KWYA706592.983
80SQ9PPTA585289.770

GRUPA.. A

LP.ZNAKQSOzal.popr %Wynik
1SP4AWE868194.2117
2SP2AYC817390.1109
3SO3AK807492.5101
4SP8N726590.3101
5SP6TGI786887.295
6SP4JSJ716794.494
7SP8P716794.494
8SQ9ITA736791.894
9SP5UAF716693.093
10SO5MAX726691.793
11SQ7CGN736690.493
12SP4GAP646093.887
13SP5ENG646093.887
14SQ8MXC736589.083
15SQ6NDC666598.583
16SQ9KWY706592.983
17SP4HHI706592.983
18SP3OCC605591.782
19SP3MKS706390.081
20SQ4OL575291.279
213Z3AHK756586.774
22SQ4JUM595593.273
23SQ7SAU575393.071
24SQ6NSG464495.771
25SP9KW474493.671
26SQ9PPT585289.770
27SQ1NXW615793.466
28SP3OKS544787.065
29SQ8PIW494795.965
30SP7A514792.265
31SP4CUF494693.964
32SQ9BDB484593.863
33SQ1BSY636095.260
34SP5QWJ464291.360
35SN9S524178.859
36SQ9DXT615895.158
37SP8GNF453986.757
38HF7ST3636100.054
39SP8SIL393692.354
40SQ8LUN413585.453
41SN9CZ373594.653
42SQ8NGO474187.250
43SQ9KQS343294.150
44SP5GDY434093.049
45SP3BW454088.949
46SQ7SAX454088.949
47SP3FTA353497.143
48SP4SP322990.638
49SP5FHF282796.436
50SP5KGM302686.735
51SQ5WH353497.134
52SQ3MZ363494.434
53SP9MDY3131100.031
54SP6ARD343088.230
55SP8BOZ222090.929
56SP8WH201680.025
57SQ9IAB272488.924
58SQ8LUP141392.922
59SP2DKI2222100.022
60SP9JL1313100.022
61SP7MP1717100.017
62SP2FNC191789.517
63SP2TQQ191578.915
64SQ3MSM171376.513
65SP2ALT88100.08

GRUPA.. B

LP.ZNAKQSOzal.popr %Wynik
1SP9ZHR817086.4106
2SN7X757093.397
3SP4KHM727097.297
4SP7PGK706592.992
5SP9ZHC736487.791
6SP7KMX625791.984
7SP5CI605591.782
8HF9MUZEUM736284.980
9SP9KJU413790.264
10SP9ZBR484593.863
11SP9YFF3030100.048
12SP8KAF191473.714

GRUPA.. E

LP.ZNAKGrupaHRDzal.popr %PunktyWynik
1sp5-25-0951E1203630.04545
2sp9-31044E463269.64141
3sp6-01-445E861820.92727