Wyniki za 2021

Lista Uczestników

13Z3AHKA444295.584
2HF100HCHD413892.776
3HF1921PSD262388.546
4HF7AA4141100.082
5HF7STA2222100.044
6SN1921PSD292896.656
7SO100PSD423992.978
8SO5MAXA403690.072
9SP3MKSC4141100.088
10SP3SXBA302686.752
11SP4GEDA3636100.072
12SP4JSJA403997.578
13SP4KHMD4141100.082
14SP4SAFA393897.476
15SP4WC383592.176
16SP5DJA3131100.062
17SP5SJRA2424100.048
18SP6FVPA393589.770
19SP7FGAA373697.372
20SP7PGKD343397.166
21SP7RFFA424095.280
22SP8KAFD3030100.060
23SP8WHA2828100.056
24SP9CKSA1818100.036
25SP9EMIC323196.968
26SP9JLA88100.016
27SP9KUPD434297.784
28SP9KWA3232100.064
29SP9NSYCHECK0000
30SP9PDA1818100.036
31SP9SMDA4242100.084
32SP9ZHPF383797.480
33SQ3OGOCHECK0000
34SQ7CGNA434297.784
35SQ8KJCA3232100.064
36SQ8LUNA272696.352
37SQ8MXCA3333100.066
38SQ8PIWA3939100.078
39SQ9BDBA3434100.068
40SQ9IWSA3434100.068
41SQ9KWYA434297.784
42SQ9OBA4040100.080
43SQ9PCAA3939100.078
44SQ9PCOA414097.680

GRUPA A Stacje indywidualne SSB

1SP9SMD4242100.084
2SQ9KWY434297.784
3SQ7CGN434297.784
43Z3AHK444295.584
5HF7A4141100.082
6SQ9OB4040100.080
7SQ9PCO414097.680
8SP7RFF424095.280
9SQ9PCA3939100.078
10SQ8PIW3939100.078
11SP4JSJ403997.578
12SP4SAF393897.476
13SP4GED3636100.072
14SP7FGA373697.372
15SO5MAX403690.072
16SP6FVP393589.770
17SQ9IWS3434100.068
18SQ9BDB3434100.068
19SQ8MXC3333100.066
20SP9KW3232100.064
21SQ8KJC3232100.064
22SP5DJ3131100.062
23SP8WH2828100.056
24SQ8LUN272696.352
25SP3SXB302686.752
26SP5SJR2424100.048
27HF7ST2222100.044
28SP9CKS1818100.036
29SP9PD1818100.036
30SP9JL88100.016

GRUPA C Stacje indywidualne CW+SSB (MIX)

1SP3MKS4141100.088
2SP4W383592.176
3SP9EMI323196.968

GRUPA D Stacje klubowe SSB

1SP9KUP434297.784
2SP4KHM4141100.082
3SO100PS423992.978
4HF100HCH413892.776
5SP7PGK343397.166
6SP8KAF3030100.060
7SN1921PS292896.656
8HF1921PS262388.546

GRUPA F Stacje klubowe CW+SSB (MIX)

1SP9ZHP383797.480

GRUPA L Checklog

1SQ3OGO
2SP9NSY

Brak logu: SQ3TGN

SP9NSY wysłał log na zawody zamkowe z datą 15.V.2021 ale z qso wykonanymi w ramach zawodów noc muzeów.
SQ3OGO wysłał log w formacie ADIF, bez grup wymiany. Po odtworzeniu, log do kontroli.